سیاست خصوصی

اطلاعات مربوط به سیاست محرمانه بودن و امنیت بازدید کنندگان سایت اینترنتی Property Invest -Norm International Ltd.

به وب سایت رسمی Property Invest خوش آمدید سایت www.propertyinvest-tr.com متعلق به Property Invest و امنیت اطلاعات مشتریان ما است که بازدید از این سایت برای Property Investment مهم است. این متن برای اطلاع رسانی به شما در ارتباط با امنیت اطلاعات آماده شده است.

شما می توانید صفحات سایت را در هر فرکانسی بدون ارائه هر گونه اطلاعات شخصی و کسب اطلاعات در مورد محصول و کمپین های ما بازدید کنید. در هنگام بازدید از وب سایت ما، اطلاعات شخصی شما فقط می تواند در دانش شما به دست آید. اطلاعات شخصی شما که توسط دانش آموخته شده توسط ما ثبت شده توسط Property Invest محافظت می شود. بنابراین، اطلاعات شخصی شما بدون اطلاعات و یا تایید شما توسط افراد دیگر داده نمی شود و یا ما مسئولیت قانونی نداریم.

آدرس ایمیل شما که برای ثبت نام استفاده می شود فقط برای ارسال پیام های اطلاعاتی برای فعال سازی و مربوط به عضویت شما استفاده می شود و با احزاب 3 به جز وظایف قانونی و یا ماموریت های قانونی مجاز نخواهد بود.

ما می خواهیم به یاد بیاوریم، مگر اینکه پیام مورد نظر رمزگذاری نشود، امنیت پیام تضمین نمی شود و شما مسئولیت امنیت ایمیل های ارسالی شما را بر عهده دارید. در وب سایت ما، ما ممکن است لینک ها را به وب سایت های دیگر که توسط Property Invest اداره نمی شود ارائه دهد. اگر شما از هر یک از وب سایت های ذکر شده بازدید می کنید، باید محرمانه بودن و سایر سیاست های آن سایت را بررسی کنید. ما می خواهیم اعلام کنیم که مسئولیت سیاست ها و پیاده سازی سایر شرکت ها نیستیم.

Property Invest ها حق تغییر هر محصول یا خدمات، صفحات، اطلاعات، عناصر بصری موجود در این وب سایت بدون اطلاع قبلی را دارند.

شما می توانید با ما از اطلاعات دسترسی زیر تماس بگیرید تا اطلاعات دقیق در مورد خدمات اموال مستحکم بدست آورید، برای انجام اعمال عضویت یا لغو اشتراک: info@propertyinvest-tr.com

 

اخرین به روز رسانی: 30.3.2019 13:49:09